English Direct

Kursy specjalistyczne oparte na znacznie rozwiniętej i udoskonalonej metodzie konwersacyjnej Callana mające na celu szybkie i sprawne przygotowanie słuchaczy do porozumiewania się w mowie w kontaktach z osobami z różnych kultur.