Kursy dla dorosłych

Kursy dla dorosłych są ukierunkowane na rozwój umiejętnosci językowych na każdym poziomie. Organizujemy grupy na rożnych poziomach jak rownież dobieramy odpowiednią metodę nauczania dla poszczególnych grup. W zależności od poziomu kładziemy nacisk na:

  • budowanie świadomości językowej
  • budowanie pełnej swobody konwersacyjnej opartej o naturalne sytuacje życiowe
  • wzbogacanie słownictwa, a tym samym płynności konwersacji
  • rozwijanie umiejętności rozumienia tekstów słuchanych i czytanych
  • praktyczne stosowanie struktur gramatycznych
  • doskonalenie języka pisanego